Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

  • Ưu thế địa lý
  • Quá trình quốc tế hóa
  • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
  • Phát triển kinh tế
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Mối giao hảo với Nhật Bản
  • Miền Nam Việt Nam

Đặc điểm địa lý của Hà Nội

Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Bắc gần biên giới Trung Quốc, có quá trình dài phát triển thương mại với đất nước này.

Đặc điểm địa lý của Thành phố Hồ Chí Minh

Là thành phố lớn nhất của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh nằm ngay trung tâm của Đông Nam Á với nhiều triển vọng sẽ ngày càng gia tăng giao thương với các nước trong khối ASEAN.

Tháng 8/2010 Hiệp ước AFTA-ATIGA đã thay cho AFTA-CEPT và có hiệu lực.
Tháng 1/2015 một phần thuế suất đã được tháo bỏ ngoại trừ một số sản phẩm ngoại lệ (7% trong tổng số dòng thuế) , đến năm 2018 toàn bộ các nước trong khu vực ASEAN thuế suất đã được bãi bỏ hoàn toàn.

Thương mại nội khối được kích hoạt mạnh mẽ hơn
※AFTA-ATIGA: là hiệp định thương mại hàng hóa trong khu vực thương mại Tự Do Asean

Thị trường mở rộng cộng với khuynh hướng sản xuất chuyên môn hóa giữa các quốc gia khiến lượng hàng hóa vận chuyển xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Mạng lưới đường cao tốc Asean đang được triển khai nhằm tạo ra hệ thống vận tải liên thông trong khu vực ASEAN và Trung Quốc.

Từ khi AFTA-ATIGA có hiệu lực, tự do di chuyển hàng hóa giữa các nước trong ASEAN

Triển khai dịch vụ vận tải xuyên biên giới(CBTS) bằng xe tải
※Công ty TNHH Sojitz Logistics là doanh nghiệp Nhật đầu tiên triển khai CBTS qua Hành lang kinh tế miền Nam (Việt Nam – Campuchia – Thái Lan)
Quay về trang đầu trang