Nhà xưởng cho thuê


01-10-2018

CÔNG TY TNHH KAWAMURA ELECTRIC VIỆT NAM đã đầu tư nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Đức

27-09-2018

CÔNG TY TNHH MINATO SEIKO VIỆT NAM đã đầu tư nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Đức

04-06-2018

CÔNG TY TNHH KOLMAR VIỆT NAM đã đầu tư nhà máy tại Khu Công nghiệp Long Đức